Otwórz menu

Etapy pracy

0

Wstępne ustalenia: ilość ujęć, oczekiwania klienta, wstępna wycena

1

Ustalenie szczegółów i dostarczenie materiałów. Wycena ostateczna, określenie terminów, podpisanie umowy

2

Modelowanie budynku i podstawowego otoczenia (jeśli model nie został dostarczony przez klienta)

3

Propozycje ujęć i oświetlenia w niskiej rozdzielczości na białym modelu -> 1 korekta i omówienie efektów, na tym etapie możliwe są największe zmiany

4

Dodanie do modelu materiałów, dopracowanie otoczenia -> 2 korekta, uwzględnienie  ewentualnych uwag powstałych w trakcie ostatniego etapu pracy

5

Dodanie ostatnich detali, roślinności, ludzi -> 3 korekta, wprowadzenie niewielkich zmian, ostateczna akceptacja klienta

6

Renderowanie i post produkcja

7

Dostarczenie skończonych wizualizacji/animacji

wiz 1
e-mail: paulina@suribara.com
Wróć do góry
Zamknij menu
logo Otwórz menu